ОЛИМПИАДИ

Линк към Протокол с резултати от национално състезание по речеви и комуникативни умения, 21.10.2021 г. – изтегли


Съгласно Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии защитата на проектите е публична. В тази връзка, Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата кани всеки който желае да гледа представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии, да се включи в публичните видео стрийминг канали на 8 май 2021 г. от 10,30 часа:

  1. Мултимедийни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream1
  2. Интерактивни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream2
  3. Софтуерни приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream3
  4. Мултимедийни игри и симулации – https://www.twitch.tv/noit2021stream4
  5. Интернет на нещата – https://www.twitch.tv/noit2021stream5
  6. Разпределени уеб приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream6

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на обарзованието и науката се променя времето за провеждане на националните кръгове на олимпиадите и националните състезания.

Съгласно заповед №РД09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката националните кръгове на олимпиади и национални състезания за класираните от съответната област ученици, се провежда на територията на  областа.

Новите дати и училищата, в които ще се провежда съответната олимпиада/състезание в област Велико Търново, може да видите тук:

Олимпиада/състезание Училище, в което ще се проведе Дата, час Допълнителна информация
Знам и мога за ученици от ІV клас  24.04.2021 г., 9:00 часа
Български език и литература 06.06.2021 г., 8:00 часа
Английски език  ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 05.06.2021 г., 8:00 часа
Немски език  ПГМД – Велико Търново 09.05.2021 г., 14:00 часа
Испански език  ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 05.06.2021 г., 14:00 часа
Информационни технологии ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 08.05.2021 г., 9:00 часа
Лингвистика ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 12.05.2021 г., 13:30 часа
Философия няма участници от област Велико Търново 05.06.2021 г., 8:00 часа
История и цивилизация СУ „Ем. Станев“ – Велико Търново 12.06.2021 г., 9:00 часа
География и икономика СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново 13.06.2021 г., 9:00 часа
Гражданско образование 08.05.2021 г., 9:00 часа
Физика ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново 09.05.2021 г., 14:00 часа (теоретичен кръг); 05.06.2021 г., 8:00 часа (експиремнатален кръг)
Астрономия  ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново 06.06.2021 г., 8:00 часа
Биология и здравно образование  ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново 06.06.2021 г., 14:00 часа
Техническо чертане 13.05.2021 г., 13:30 часа
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от V-XII клас 29.05.2021 г. , 11:00 часа  резултати
Пролетни математически състезания за IV клас ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 08.05.2021 г., 9:00 часа  отвори

резултати

Пролетни математически състезания за VII-ХII клас ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново;

СУ „Димитър Благоев“ – Свищов

09.05.2021 г., 8:00 часа  отвори

заявление и декларация VII клас;

заявление и декларация VIII-ХII клас;

Пролетни състезания по информатика ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 08-09.05.2021 г., 9:00 часа
Национално състезание по компютърни мрежи ПГЛПИ „Ат. Буров“ – Горна Оряховица 12.06.2021 г ., 9:00 часа
Химия и опазване на околната среда. Тестови задачи за ученици в гимназиален етап  по училища 08.05.2021 г., 9:00 часа
Религия. Национален конкурс „Бог е любов“, областен кръг до 08.05.2021 г.
Национално състезание по безопасносност на движението до 08.05.2021 г. – общински кръг;

до 15.05.20201 г. – областен кръг

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД01-197/31.03.2021 г. на министъра на здравеопазването провеждането на националния кръг на олимпиадата по география и икономика се отлага. 

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката провеждането на националните кръгове на олимпиадите по философия, английски език, биология и здравно образование и испански език, както и на всички състезания за периода 22 март – 31 март 2021 г. се отлага.

Новите дати на цитираните олимпиади и състезания ще бъдат обявени допълнително.

ОЛИМПИАДА УЧИЛИЩЕ/ЩА-домакин/и на областен кръг УЧИЛИЩЕ координатор на областен кръг  Допълнителна информация Линк към резултати от областен кръг
Знам и мога за ученици от ІV клас   ОУ „Христо Ботев“, Велико Търново   линк към резултатите
Български език и литература 1. ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново;

2. СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица – за ученици от община Г. Оряховица и Лясковец;

3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов – за ученици от община Свищов;

4. СУ „Ангел каралийчев“, Стражица – за ученици от община Стражица.

ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново информация за областен кръг  линк към резултатите на V и VI клас 

линк към резултатите на VII-XII клас

Математика  1. ПМГ „Васил Друмев, Велико Търново – за всички ученици, без учениците от община Горна Оряховица и община Свищов;
2. ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица – за ученици от община Горна Оряховица;
3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов – за ученици от община Свищов.
ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново информция за общински кръг;

информация за областен кръг

 линк към резултатите на IV, V и VI клас

линк към резултатите VII-XII клас

Аглийски език 1. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново;

2. СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица – за ученици от община Г. Оряховица;

3. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов – за ученици от община Свищов

ПЕГ„Д-р Асен Златаров“, Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Немски език ПГ по моден дизайн – Велико Търново ПГМД, Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Испански език ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново ПЕГ„Д-р Асен Златаров“, Велико Търново информация за областен кръг линк съм резултатите
Руски език Спортно училища „Георги Живков“ – Велико Търново Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Френски език ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Информатика ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Информационни технологии ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново информация за общински кръг

информация за областен кръг

график 

линк към резултатите
Лингвистика ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново    линк към резултатите
Философия ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново ПГЕ „Александър Ст. Попов“, Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
История и цивилизации   СУ „Емилиян Станев“,  Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
География и икономика   СУ „Вела Благоева“, Велико Търново информация за областен кръг резултати 5 клас

резултати 6 клас

линк към резултатите и за VII-XII клас

Гражданско образование   ПГЕ „Александър Ст. Попов“, Велико Търново    
Физика ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново  информация за областен кръг линк към резултатите
Астрономия ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново ОУ „П. Р. Славейков“ Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Химия и опазване на околната среда 1. ОУ „Св. П. Евтимий“, Велико Търново – за всички ученици, без учениците от община Горна Оряховица и община Свищов;
2. ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица – за ученици от община Горна Оряховица;
3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов – за ученици от община Свищов.
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Биология и здравно образование 1. ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново;

2. СУ „Г. Измирлиев“, Горна Оряховица

ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново информация за областен кръг линк към резултатите
Техническо чертане   ПГЕЕ „Михаило Василиевич .Ломоносов“, Горна Оряховица    

СЪСТЕЗАНИЯ 2020-2021 година

Национално състезание УЧИЛИЩЕ/ЩА-домакин/и на областен кръг Училище-координатор на областен кръг Информация Резултати
Математическо състезание „Европейско кенгуру“

за ученици от V до XII клас 

 ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново;

ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново. Явяват се и ученици от ОУ „П. Р. Славейков“– Велико Търново и ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново;

СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново;

СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново.

ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново;

ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица. Явяват се и ученици от СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица и ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица;

СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица;

СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена;

СУ „Бачо Киро“ – Павликени.

СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица;

СУ „Цветан Радославов“ – Свищов;

СУ „Димитър Благоев“ – Свищов. Явяват се и ученици от ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов.

ОУ „Петко Рачев Славейков“,

Велико Търново

информация 
Математическо състезание „Европейско кенгуру“  ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново;

ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново;

ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново;

СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново;

СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново. Явяват се и ученици от СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново;

СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново;

ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица. Явяват се и ученици от ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица;

СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица. Явяват се и ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица;

СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица;

СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена;

НУ „Цани Гинчев“ – Лясковец;

СУ „Максим Райкович“ – Лясковец;

СУ „Бачо Киро“ – Павликени;

СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица;

СУ „Цветан Радославов“ – Свищов;

СУ „Димитър Благоев“ – Свищов. Явяват се и ученици от ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов.

ОУ „Петко Рачев Славейков“,

Велико Търново

Съгласно заповед №РД09-706/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката на 18.03.2021 г. състезанието ще се проведе САМО за ученици от 1 до 4 клас

За учениците от 5 до 12 клас състезанието ще се проведе на 15.04.2021 г.

 информация 

 линк към резултатите на учениците от 1 до 4 клас

Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора на училището координатор (ОУ „П Р. Славейков – Велико Търново, СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица или СУ „Димитър Благоев“ – Свищов) не по-късно от 17:00 ч. на 26.03.2021 г.

Пролетно математическо състезание  ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново  Съгласно заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката Пролетните математически състезания за всички класове се отменят за периода 22.03-31.03.2021 г.

Новата дата за състезанията ще бъде обявена допълнително.

 
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново

информация

заявление

декларация

 
Национално състезание „Ключът на музиката“ ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново    
Национално състезание „Компютърно моделиране“ 1. СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново;

2. СУ „Максим Райкович“, град Лясковец;

3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов

СУ „Максим Райкович“, град Лясковец информация за областен кръг  линк към резултатите от областен кръг

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯНТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА, ОБЩИНСКИ КРЪГ

Във връзка с организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математика Ви уведомяваме за следното:

Съгласно заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, общинският кръг се провежда не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг.

Съгласно т. I, 1з) от заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването присъствено може да се провеждат „областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда“.

За област Велико Търново олимпиадата по математика – общински кръг се провежда по училища присъствено:

За IV и VIII-ХII клас съгласно регламента темите са изготвени от областна комисия. За област Велико Търново олимпиадата за тези класове ще се проведе на 24.01.2021 г. от 9.00 часа.

За V, VI и VII клас темите се изготвят от училищна комисия. За тези класове директорът на училището може да определи друг ден за провеждане на общинския кръг съобразен със срока в заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката. Съгласно т. 16.1. от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания може да е и работен ден от седмицата в извън учебно време.


Съгласно  заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе през м. януари 2021 г. (не по-късно от две седмици преди датата за провеждане на областния кръг). Ще бъде качена допълнителна информация за новата дата.

Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

състезание дата информация резултати
Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език  15.10.2020 г. Списък с допуснати до областен кръг НСРКУАЕ 2020-2021 и информация    Протокол резултати 
Национално многоезично състезание 24.10.2020 г. (събота) от 10:00 информация Протокол резултати 

Заповед №РД06-37/22.01.2020 г. за допълнение на заповед №РД06-3/06.01.2020 г.

Заповед №РД06-3/06.01.2020 г. за определяне на училища-координатори и училища-домакини за областен кръг на олимпиадите през учебната 2019-2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година 

Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия

V-VI клас 

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg