Заповед на началника на РУО – Велико Търново за провеждане на НВО в IV клас в училища с по-малко от 10 ученици – изтегли

Инструктаж за ученика – изтегли

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности