2023-2024 учебна година

Срок за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните компетентности: 01.02.2024 г. – 16.02.2024 г.

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в IV, в VII и в Х клас през учебната 2023-2024 година и на графици на дейности. 

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли