Срок за подаване на заявления за чужд език и информационни технологии: 06.04.-10.04.2020 г. (дистанционно)

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас – изтегли 

Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас – изтегли

Инструктаж за ученика НВО по БЕЛ и математика  – изтегли

Инструктаж за ученика НВО по чужд език – изтегли

Инструктаж за ученика НВО по информациони технологии – изтегли

Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности