От 03.02.2022 г. до  18.02.2022 г. се подават заявления за допускане до ДЗИ/държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)


Инструктаж за зрелостника – изтегли

Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

В СГРАДИТЕ НА УЧИЛИЩАТА на 01.06.2020 г. и 03.06.2020 г.

Училище/вход Зали
1 ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ –  Велико Търново
Главен вход за всички зали
2 ПМГ „Васил Друмев“ –  Велико Търново
Вход ЮГ 220, 221, 222, 224, 225, 226,  227
Вход Изток 107, 108, 109, 110,111
3 ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ –  Велико Търново
БЕЛ Вход А – главен вход Запад 305, 307, 308, 309, 310, 311
Вход Б – вход Юг – вътрешен двор 312, 313, 317, 319, 322
2ДЗИ Вход А – главен вход Запад 305, 307, 308, 309, 310
Вход Б – вход Юг – вътрешен двор 311, 317, 319, 322
4 СУ „Емилиян Станев“ –  Велико Търново
вход А – северен , главен вход 307,308,310,402,403,405
вход Б- източен, откъм спортната площадка 314,313,311,409,407,406
5 СУ „Вела Благоева“ –  Велико Търново
Централен вход – Север 402, 403, 405, 406, 407, 410
Топла връзка – Север 401, 301, 312, 313, 314
6 СУ „Владимир Комаров“ –  Велико Търново
вход А  южен вход /главен / 303, 304, 305 и 306
вход Б / източен / 201, 210, 301 и 302
7 ПМГД –  Велико Търново
Вход А (южен) 201,302,303
Вход Б (северен) 306,307,308
8 ПГТ „Д-р Васил Берон“ –  Велико Търново
Главен вход за всички зали
9 ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД –  Велико Търново
Главен вход за всички зали
10 Спортно училище „Георги Живков“ –  Велико Търново
Вход А – Спортно училище „Г. Живков“ 106, 108, 110, 118
Вход Б – СУ „Г.С.Раковски“ 205, 207, 208, 211, 220
11 СУ „Георги Измирлиев“ –  Горна Оряховица
вход А – Север-ул.“Никола Петров“ 313, 314,318
вход Б- Изток- ул. „Ангел Кънчев“ 310,311,312
12 СУ „Вичо Грънчаров“ –  Горна Оряховица
Главен вход за всички зали
13 ПТГ „Васил Левски“ –  Горна Оряховица
Вход А главен вход 109,304,207,208
Вход Б северен вход 102,103,201,202,203
14 ПГХТ „Проф.д-р Асен Златаров“ –  Горна Оряховица
Главен вход за всички зали
15 ПГЛПИ „Атанас Буров“ –  Горна Оряховица
Вход 1 /източен/ 111, 112, 222, 223
Вход 2 /западен/ 114, 115, 116, 336, 337, 338
16 ПГЖПТ „Н. Й.Вапцаров“ –  Горна Оряховица
Главен вход за всички зали
17 СУ „Иван Н.Момчилов“ –  Елена
ВХОД А (централен вход) 301,302, 303
ВХОД Б ( начално училище) 303, 304, 305
18 ПГАТ „Ц.Церковски“ –  Павликени
Вход  А (централен вход) 102, 104, 105, 107, 204, 208
Вход Б ( заден вход) 112, 113, 114, 115, 116
19 СУ „Ц.Церковски“ –  Полски Тръмбеш
Вход А (централен) 21012, 21112, 21212
Вход Б (заден) 21312, 21412, 21512
20 СУ „Цветан Радославов“ –  Свищов
вход А централен вход на училището 201, 202, 204, 205, 206
вход Б заден вход /от южната страна/ 301, 302, 303
21 СУ „Николай Катранов“ –  Свищов
вход А – централен вход – стара сграда от 201 до 206
вход Б – заден вход – стара сграда 101 и 102
22 СУ „Димитър Благоев“ –  Свищов
вход А – централен вход 201,202,204,206
вход Б – заден вход – стол 301,304,305
23 СУ „Ангел Каралийчев“ –  Стражица
Главен вход за всички зали
24 ПГТ „Васил Друмев“ –  Стражица
Главен вход за всички зали

съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли