ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ, 2023-2024 година

При провеждането на общинските, областните и националните кръгове на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2023-2024 година се прилагат Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, утвърдени със заповед №РД09-2784/29.10.2019 г., изменена и допълнена със заповед №РД09-3084/17.05.2022 г. на министъра на образованието и науката /консолидирана версия/.

Със заповед №РД09-2049/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2023-2024 година, на националните състезания през учебната 2023-2024 година и на националните състезания по професии през учебната 2023-2024 година в държавните, в общинските, в частните училища. Цитираните заповедта както и регламентите за всяка олимпиада и национално състезание са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката в рубрика „Олимпиади и състезания“.

ОЛИМПИАДА УЧИЛИЩЕ-КООРДИНАТОР на областен кръг УЧИЛИЩЕ/А- ДОМАКИН/И на областен кръг Информация
Знам и мога за ученици от IV клас ОУ „Христо Ботев“, Велико Търново   Линк към резултатите от областен кръг
Български език и литература ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново

ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново

ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица

ОУ „Св. Кл. Охридски“, Павликени

СУ „Димитър Благоев“, Свищов

СУ „Ангел Каралийчев“, Стражица

информация за областен кръг

Линк към резултатите на учениците от V и VI клас 

Линк към резултатите на учениците от VII-XII клас

Английски език ПГЕ „А. С. Попов“, Велико Търново

ПГЕ „А. С. Попов“, Велико Търново

СУ „Цветан Радославов“, Свищов

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Немски език ПГМД,  Велико Търново ПГМД, Велико Търново

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Испански език ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Руски език Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Френски език ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Математика ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново

ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново;

СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица;

СУ „Димитър Благоев“, Свищов

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг за IV, V и VI клас

Линк към резултатите на учениците от VII  до XII клас 

Информатика ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново  
Информационни технологии ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново

график за защита на проектите на областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Лингвистика ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново
Философия ПГЕ „А. С. Попов“, Велико Търново ПГЕ „А. С. Попов“, Велико Търново

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

История и цивилизации СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново

СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново

СУ „Димитър Благоев“, Свищов

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

линк към резултатите от областен кръг, VII, Х и XII клас

География и икономика СУ „Вела Благоева“, Велико Търново

СУ „Вела Благоева“, Велико Търново;

ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица;

СУ „Николай Катранов“, Свищов

информация за областен кръг

линк към резултатие от областен кръг – V и VI клас

Гражданско образование ПГЕ „А. С. Попов“, Велико Търново    
Физика ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново;

СУ „Цветан Радославов“, Свищов

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Астрономия ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Линк към резултатите от областен кръг, VII-XII

Химия и опазване на околната среда ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново

СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица;

СУ „Димитър Благоев“, Свищов

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

Биология и здравно образование ОУ „Димитър Благоев“,Велико Търново

ОУ „Димитър Благоев“,Велико Търново;

СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица;

СУ „Николай Катранов“, Свищов

 

информация за областен кръг

Линк към резултатите от областен кръг

Техническо чертане ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица    

СЪСТЕЗАНИЯ

Национално състезание Училище-координатор на областен кръг

УЧИЛИЩЕ/А- ДОМАКИН/И на областен кръг

Информация и линк към резултати от областен кръг

Математическо състезание „Европейско кенгуру“ ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново   линк към резултатите 
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново

информация

линк към резултатите

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново    
Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново

Информация за областен кръг – допуснати

Линк към резултатите от областен кръг

Многоезично състезание ОУ „Димитър Благоев“,Велико Търново ОУ „Димитър Благоев“,Велико Търново

Информация за областен кръг

Линк към резултати от областен кръг – https://ou-blagoev.com

Национален конкурс „Бог е любов“ ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново    
Национално състезание „Ключът на музиката“ СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново   Линк към резултатите от областен кръг
Национално състезание „Фолклорна плетеница“ СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново    
Национално състезание по финансова грамотност ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица    
Национално състезание „Компютърно моделиране“ СУ „Максим Райкович“, Лясковец

1. ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново;

2. СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново;

3. СУ „Максим Райкович“ – Лясковец;

4. СУ „Бачо Киро“ – Павликени;

5. СУ „Димитър Благоев“ – Свищов.

информация за областен кръг

линк към резултатите от областен кръг

 

Национално състезание по изобразително изкуство СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица    
Национално състезание по безопасност на движението по пътищата СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица    

 


Резултати от математическо състезание „Европейско кенгуру“ – изтегли. Сигнали за допуснати технически неточности и грешни отразявания в протоколите се входират чрез молба до директора на училището координатор (ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново) не по-късно от 17:00 ч. на 30.03.2022 г.

Информация за организиране и провеждане на олимпиадата по български език и литература на 06.03.2022 г. – изтегли

Информация за организиране и провеждане на национално състзание по кампютърно моделиране, областен кръг на 19.02.2022 г. – изтегли

Информация за организиране и провеждане на олимпиадата по математика на 12.02.2022 г. – изтегли


ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ  ДИРЕКТОРИТЕ СПАЗВАТ НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, УТВЪРДЕНИ СЪС ЗАПОВЕД № РД09-4756/30.11.2021 г. НА МОН


За област Велико Търново олимпиадата по математика – общински кръг се провежда по училища присъствено:

За IV, VII и VIII-ХII клас съгласно регламента темите са изготвени от областна комисия. За област Велико Търново олимпиадата за тези класове ще се проведе на 11.12.2021 г. от 9.00 часа.

За V и VI клас темите се изготвят от училищна комисия. За тези класове директорът на училището може да определи друг ден за провеждане на общинския кръг съобразен със срока в заповед №РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, изменена със заповед № РД 09-3971/29.10.2021 г. на министъра на образованието и науката на министъра на образованието и науката.

Информация за провеждане на общински кръг на олимпиада се получава от училището.


При провеждането на общинските, областните и националните кръгове на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2021-2022 година се  прилагат Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания, утвърдени със заповед №РД 09-2784/29.10.2019 г., изменени и допълнени със заповед №РД09-474/25.02.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Със заповед № РД09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповеди №РД09-2643/30.09.2021 г., №РД09-3386/15.10.2021 г., № РД09-3971/29.10.2021 г. и  № РД09-4364/11.11.2021 г.,  са утвърдени графици за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2021-2022 година, на националните състезания през учебната 2021-2022 година и на националните състезания по професии през учебната 2021-2022 година в държавните, в общинските, в частните училища. Цитираните заповедта както и регламентите за всяка олимпиада и национално състезание са публикувани на сайта на Министерството на образованието и науката в рубрика „Олимпиади и състезания“.

ОЛИМПИАДА УЧИЛИЩЕ-КООРДИНАТОР                                       на областен кръг УЧИЛИЩЕ/А- ДОМАКИН/И                                       на областен кръг Линк към резултати от областен кръг
Знам и мога за ученици от IV клас ОУ „Христо Ботев“, Велико Търново    
Български език и литература ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново   резултати

 

резултати VII-XII клас

Английски език ПГЕ „А. С. Попов“, Велико Търново 1. ПГЕ „А. С. Попов“, Велико Търново;

 

2. СУ „Димитър Благоев“, Свищов

резултати
Немски език ПГМД – Велико Търново ПГМД – Велико Търново резултати
Испански език ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново VIII-XII клас
Руски език Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново V-VII клас

 

VIII-XII клас

Френски език ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търнов резултати
Математика ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново 1. ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново;2. СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица;

 

3. СУ „Цветан Радославов“, Свищов

IV, V, VI клас
Информатика ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново  
Информационни технологии ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново резултати
Лингвистика ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново  
Философия ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“, Велико Търново  
История и цивилизации СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново   резултати

 

резултати VII, X, XII клас

География и икономика СУ „Вела Благоева“, Велико Търново 1. СУ „Вела Благоева“, Велико Търново;

 

2. СУ „Димитър Благоев“, Свищов

V  и VI клас

 

VII-XII клас

Гражданско образование СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново 1.СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново;

 

2. СУ „Николай Катранов“, Свищов

 
Физика ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново 1. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново;

 

2. СУ „Димитър Благоев“, Свищов

резултати
Астрономия ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново резултати
Химия и опазване на околната среда ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново 1. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търнов;2. СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица;

 

3. СУ „Цветан Радославов“, Свищов

резултати
Биология и здравно образование ОУ „Димитър Благоев“,Велико Търново 1. ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търнов;2. СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица;

 

3. СУ „Николай Катранов“, Свищов

резултати
Техническо чертане ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“, Горна Оряховица    

СЪСТЕЗАНИЯ

Национално състезание Училище-координатор на областен кръг

УЧИЛИЩЕ/А- ДОМАКИН/И                                       на областен кръг

Линк към резултати от областен кръг

Математическо състезание „Европейско кенгуру“ ОУ „Петко Рачев Славейков“,

 

Велико Търново

   
Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,

 

Велико Търново

   
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ОУ „Св. Патриарх Евтимий“,

 

Велико Търново

   
Национален конкурс „Бог е любов“ ОУ „Димитър Благоев“ – Велико Търново    
Национално състезание „Ключът на музиката“ ОУ „Петко Рачев Славейков“,

 

Велико Търново

   
Национално състезание „Фолклорна плетеница“ СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново    
Национално състезание по финансова грамотност ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица    
Национално състезание „Компютърно моделиране“ СУ „Максим Райкович“, град Лясковец 1. СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново;

 

2. СУ „Максим Райкович“, град Лясковец;

3. .СУ „Димитър Благоев“, Свищов

III клас

 

IV клас

Национално състезание по изобразително изкуство СУ „Вичо Грънчаров“, Горна Оряховица    
Национално състезание по безопасност на движението по пътищата СУ „Георги Измирлиев“, Горна Оряховица    

Линк към Протокол с резултати от национално състезание по речеви и комуникативни умения, 21.10.2021 г. – изтегли


Съгласно Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по информационни технологии защитата на проектите е публична. В тази връзка, Националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата кани всеки който желае да гледа представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии, да се включи в публичните видео стрийминг канали на 8 май 2021 г. от 10,30 часа:

  1. Мултимедийни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream1
  2. Интерактивни проекти – https://www.twitch.tv/noit2021stream2
  3. Софтуерни приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream3
  4. Мултимедийни игри и симулации – https://www.twitch.tv/noit2021stream4
  5. Интернет на нещата – https://www.twitch.tv/noit2021stream5
  6. Разпределени уеб приложения – https://www.twitch.tv/noit2021stream6

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД09-823/05.04.2021 г. на министъра на обарзованието и науката се променя времето за провеждане на националните кръгове на олимпиадите и националните състезания.

Съгласно заповед №РД09-711/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката националните кръгове на олимпиади и национални състезания за класираните от съответната област ученици, се провежда на територията на  областа.

Новите дати и училищата, в които ще се провежда съответната олимпиада/състезание в област Велико Търново, може да видите тук:

Олимпиада/състезание Училище, в което ще се проведе Дата, час Допълнителна информация
Знам и мога за ученици от ІV клас    24.04.2021 г., 9:00 часа  
Български език и литература   06.06.2021 г., 8:00 часа  
Английски език  ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 05.06.2021 г., 8:00 часа  
Немски език  ПГМД – Велико Търново 09.05.2021 г., 14:00 часа  
Испански език  ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново 05.06.2021 г., 14:00 часа  
Информационни технологии ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 08.05.2021 г., 9:00 часа  
Лингвистика ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 12.05.2021 г., 13:30 часа  
Философия няма участници от област Велико Търново 05.06.2021 г., 8:00 часа  
История и цивилизация СУ „Ем. Станев“ – Велико Търново 12.06.2021 г., 9:00 часа  
География и икономика СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново 13.06.2021 г., 9:00 часа  
Гражданско образование   08.05.2021 г., 9:00 часа  
Физика ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново 09.05.2021 г., 14:00 часа (теоретичен кръг); 05.06.2021 г., 8:00 часа (експиремнатален кръг)  
Астрономия  ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново 06.06.2021 г., 8:00 часа  
Биология и здравно образование  ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново 06.06.2021 г., 14:00 часа  
Техническо чертане   13.05.2021 г., 13:30 часа  
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от V-XII клас   29.05.2021 г. , 11:00 часа  резултати
Пролетни математически състезания за IV клас ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново 08.05.2021 г., 9:00 часа  отвори

 

резултати

Пролетни математически състезания за VII-ХII клас ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново;

 

СУ „Димитър Благоев“ – Свищов

09.05.2021 г., 8:00 часа  отвори

 

заявление и декларация VII клас;

заявление и декларация VIII-ХII клас;

Пролетни състезания по информатика ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново 08-09.05.2021 г., 9:00 часа  
Национално състезание по компютърни мрежи ПГЛПИ „Ат. Буров“ – Горна Оряховица 12.06.2021 г ., 9:00 часа  
Химия и опазване на околната среда. Тестови задачи за ученици в гимназиален етап  по училища 08.05.2021 г., 9:00 часа  
Религия. Национален конкурс „Бог е любов“, областен кръг   до 08.05.2021 г.  
Национално състезание по безопасносност на движението   до 08.05.2021 г. – общински кръг;

 

до 15.05.20201 г. – областен кръг

 

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД01-197/31.03.2021 г. на министъра на здравеопазването провеждането на националния кръг на олимпиадата по география и икономика се отлага. 

Уведомяваме ви, че съгласно заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката провеждането на националните кръгове на олимпиадите по философия, английски език, биология и здравно образование и испански език, както и на всички състезания за периода 22 март – 31 март 2021 г. се отлага.

Новите дати на цитираните олимпиади и състезания ще бъдат обявени допълнително.

ОЛИМПИАДА УЧИЛИЩЕ/ЩА-домакин/и на областен кръг УЧИЛИЩЕ координатор на областен кръг  Допълнителна информация Линк към резултати от областен кръг
Знам и мога за ученици от ІV клас   ОУ „Христо Ботев“, Велико Търново    
Български език и литература 1. ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново;

 

2. СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица – за ученици от община Г. Оряховица и Лясковец;

3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов – за ученици от община Свищов;

4. СУ „Ангел каралийчев“, Стражица – за ученици от община Стражица.

ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново информация за областен кръг  
Математика  1. ПМГ „Васил Друмев, Велико Търново – за всички ученици, без учениците от община Горна Оряховица и община Свищов;
2. ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица – за ученици от община Горна Оряховица;
3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов – за ученици от община Свищов.
ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново информция за общински кръг;

 

информация за областен кръг

 
Аглийски език 1. ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново;

 

2. СУ „Г. Измирлиев“ – Горна Оряховица – за ученици от община Г. Оряховица;

3. ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов – за ученици от община Свищов

ПЕГ„Д-р Асен Златаров“, Велико Търново информация за областен кръг  
Немски език ПГ по моден дизайн – Велико Търново ПГМД, Велико Търново информация за областен кръг  
Испански език ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Велико Търново ПЕГ„Д-р Асен Златаров“, Велико Търново информация за областен кръг  
Руски език Спортно училища „Георги Живков“ – Велико Търново Спортно училище „Георги Живков“, Велико Търново информация за областен кръг  
Френски език ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново информация за областен кръг  
Информатика ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново информация за областен кръг  
Информационни технологии ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново информация за общински кръг

 

информация за областен кръг

график 

 
Лингвистика ПМГ „Васил Друмев“ Велико Търново ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново    
Философия ПГЕ „А. С. Попов“ – Велико Търново ПГЕ „Александър Ст. Попов“, Велико Търново информация за областен кръг  
История и цивилизации   СУ „Емилиян Станев“,  Велико Търново информация за областен кръг  
География и икономика   СУ „Вела Благоева“, Велико Търново информация за областен кръг  
Гражданско образование   ПГЕ „Александър Ст. Попов“, Велико Търново    
Физика ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново  информация за областен кръг  
Астрономия ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново ОУ „П. Р. Славейков“ Велико Търново информация за областен кръг  
Химия и опазване на околната среда 1. ОУ „Св. П. Евтимий“, Велико Търново – за всички ученици, без учениците от община Горна Оряховица и община Свищов;
2. ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица – за ученици от община Горна Оряховица;
3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов – за ученици от община Свищов.
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново информация за областен кръг  
Биология и здравно образование 1. ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново;

 

2. СУ „Г. Измирлиев“, Горна Оряховица

ОУ „Димитър Благоев“, Велико Търново информация за областен кръг  
Техническо чертане   ПГЕЕ „Михаило Василиевич .Ломоносов“, Горна Оряховица    

СЪСТЕЗАНИЯ 2020-2021 година

Национално състезание УЧИЛИЩЕ/ЩА-домакин/и на областен кръг Училище-координатор на областен кръг Информация Резултати
Математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

за ученици от V до XII клас 

 ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново;

 

ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново. Явяват се и ученици от ОУ „П. Р. Славейков“– Велико Търново и ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново;

СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново;

СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново.

ПМГ „Васил Друмев“ – Велико Търново;

ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица. Явяват се и ученици от СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица и ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица;

СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица;

СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена;

СУ „Бачо Киро“ – Павликени.

СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица;

СУ „Цветан Радославов“ – Свищов;

СУ „Димитър Благоев“ – Свищов. Явяват се и ученици от ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов.

ОУ „Петко Рачев Славейков“,

 

Велико Търново

информация   
Математическо състезание „Европейско кенгуру“  ОУ „Бачо Киро“ – Велико Търново;

 

ОУ „Св. П. Евтимий“ – Велико Търново;

ОУ „П. Р. Славейков“ – Велико Търново;

СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново;

СУ „Вела Благоева“ – Велико Търново. Явяват се и ученици от СУ „Г. С. Раковски“ – Велико Търново;

СУ „Владимир Комаров“ – Велико Търново;

ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица. Явяват се и ученици от ЧОУ „Димитър Екимов“ – Русаля;

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Горна Оряховица;

СУ „Вичо Грънчаров“ – Горна Оряховица. Явяват се и ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ – Горна Оряховица;

СУ „Георги Измирлиев“ – Горна Оряховица;

СУ „Иван Н. Момчилов“ – Елена;

НУ „Цани Гинчев“ – Лясковец;

СУ „Максим Райкович“ – Лясковец;

СУ „Бачо Киро“ – Павликени;

СУ „Ангел Каралийчев“ – Стражица;

СУ „Цветан Радославов“ – Свищов;

СУ „Димитър Благоев“ – Свищов. Явяват се и ученици от ОУ „Ф. Сакелариевич“ – Свищов.

ОУ „Петко Рачев Славейков“,

 

Велико Търново

Съгласно заповед №РД09-706/17.03.2021 г. на министъра на образованието и науката на 18.03.2021 г. състезанието ще се проведе САМО за ученици от 1 до 4 клас

 

За учениците от 5 до 12 клас състезанието ще се проведе на 15.04.2021 г.

 информация 

 
Пролетно математическо състезание    ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново  Съгласно заповед №РД09-749/19.03.2021 г. на министъра на образованието и науката Пролетните математически състезания за всички класове се отменят за периода 22.03-31.03.2021 г.

 

Новата дата за състезанията ще бъде обявена допълнително.

 
Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, Велико Търново

информация

заявление

декларация

 
Национално състезание „Ключът на музиката“   ОУ „Петко Рачев Славейков“, Велико Търново    
Национално състезание „Компютърно моделиране“ 1. СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново;

 

2. СУ „Максим Райкович“, град Лясковец;

3. СУ „Димитър Благоев“, Свищов

СУ „Максим Райкович“, град Лясковец информация за областен кръг  

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯНТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА, ОБЩИНСКИ КРЪГ

Във връзка с организацията и провеждането на общинския кръг на олимпиадата по математика Ви уведомяваме за следното:

Съгласно заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година, общинският кръг се провежда не по-късно от две седмици преди датата на провеждане на областния кръг.

Съгласно т. I, 1з) от заповед №РД-01-20/15.01.2021 г. на министъра на здравеопазването присъствено може да се провеждат „областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда“.

За област Велико Търново олимпиадата по математика – общински кръг се провежда по училища присъствено:

За IV и VIII-ХII клас съгласно регламента темите са изготвени от областна комисия. За област Велико Търново олимпиадата за тези класове ще се проведе на 24.01.2021 г. от 9.00 часа.

За V, VI и VII клас темите се изготвят от училищна комисия. За тези класове директорът на училището може да определи друг ден за провеждане на общинския кръг съобразен със срока в заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката. Съгласно т. 16.1. от Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания може да е и работен ден от седмицата в извън учебно време.


Съгласно  заповед № РД 09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г. за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2020/2021 година общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе през м. януари 2021 г. (не по-късно от две седмици преди датата за провеждане на областния кръг). Ще бъде качена допълнителна информация за новата дата.

Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. за изменение на Заповед № РД 09-2134/28.08.2020 г., изм. със Заповед № РД 09 -2998/30.10.2020 г., Заповед № РД09-3263/16.11.2020 г. и Заповед № РД09-3313/18.11.2020 г., за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2020 – 2021 година

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

състезание дата информация резултати
Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език  15.10.2020 г. Списък с допуснати до областен кръг НСРКУАЕ 2020-2021 и информация    Протокол резултати 
Национално многоезично състезание 24.10.2020 г. (събота) от 10:00 информация Протокол резултати 

Заповед №РД06-37/22.01.2020 г. за допълнение на заповед №РД06-3/06.01.2020 г.

Заповед №РД06-3/06.01.2020 г. за определяне на училища-координатори и училища-домакини за областен кръг на олимпиадите през учебната 2019-2020 година

Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година 

Теми за общинския кръг на олимпиадата по астрономия

V-VI клас 

VII-VIII клас

IX-X клас

XI-XII клас


съобщения

Сигнали за корупция, жалби:

Велико Търново
ул. Арх. Георги Козаров 1,
стая №8, тел. 062/616314 rio_vt@ruo-vt.bg

Подаване на сигнали по вътрешен канал – изтегли