Регистър на училищата за 2020-2021 учебна година – изтегли

Регистър на детските градини за 2020-2021 учебна година – изтегли

Регистър на ЦПЛР/СОЗ/ЦСОП за 2020-2021 учебна година – изтегли

Списък закрити или преобразувани институции – изтегли

съобщения