2020-2021 учебна година

– План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Велико Търново – изтегли

-Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет – https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

– Линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“ – https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing


2019-2020 учебна година

Информация за НВО в IV клас  (Моля учителите да се обръщат към директора на училището за предоставяне на изброените в писмото материали)

Безопасност на движението по пътищата (БДП)

Обобщена информация за осъществения инструктаж относно поведението на децата и учениците;

Информационна карта за първия учебен срок за състоянието на обучението и възпитанието по БДП;

Териториални мерки по БДП в област Велико Търново.


ГРАФИК на дейностите във връзка с коректното подаване на информация за отсъствията на децата и учениците от образователния процес в детските градини и училище – изтегли

съобщения