Достъп до обществена информация в РУО – Велико Търново – изтегли

Протокол за устно заявяване – изтегли

Списък на категориите информация за 2021 г.

Списък на категориите информация за 2020

Списък на категориите информация за 2019

Списък на категориите информация за 2018

Списък на категориите информация за 2017

ЗДОИ – Вътрешни правила – изтегли

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.

Заявление за достъп до обществена информация – изтегли

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор – изтегли 

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2012 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2013 г.

Годишен отчет по чл.15, ал.2 от ЗДОИ 2014 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2015 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2016 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2017 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2018 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2019 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ 2020 г.

съобщения