Резултати от НВО след VII клас

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Може да проверите резултатите от националните външни оценявания след VII клас по български език и литература,  математика и чужд език, както и от изпитите по изобразително изкуство и музика.

Проверката става с входящ номер и код за достъп на адрес: http://priem.mon.bg

Допълнително ще ви информираме кога ще се извърши запознаването с оценените индивидуални работи на учениците от НВО по български език и литература, по математика и по чужд език.

Програма за провеждане на междуучилищните събития може да изтеглите от тук

Май – месец на образованието, културата и духовността

Направено с Padlet

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

В периода 15 февруари – 15 март 2022 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“. В рамките на един месец ще се осъществи онлайн обмен на добри практики между училищата в областта, под формата на: Представяне на открити педагогически практики в реално време в Teams или на запис. Откритите практики…

Съгласно чл. 50а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави,…