Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2023/2024 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности – изтегли

(публикувано 20.03.2023 г.)
Бележки, становища и предложения по проекта могат да бъдат изпращани на e-mail: rio_vt@ruo-vt.bg до 20.04.2023 г. включително.

Месец на иновациите

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Иновации.jpg

В периода 10 март – 10 април 2023 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“.

В рамките на един месец ще се осъществи обмен на добри иновативни практики между училищата в областта, в следните направления:

  1. МОДУЛ 1 – Провеждане и споделяне на открити педагогически практики от учители в иновативните училища.
  2. МОДУЛ 2 – Представяне на презентации, съдържащи информация за прилагани иновативни подходи в обучението.
  3. МОДУЛ 3 – Споделяне на опит за прилагане на иновативни ресурси и технологии.
  4. МОДУЛ 4 – Организиране на „STEM – ден в училище“ – онлайн представяне на учебни дейности в STEM – пространства.

Като част от „Месеца на иновациите“, е организиран Форум на тема „Иновации в училището на XXI век“, който е в рамките на Национална програма „Иновации в действие“ на МОН. Форумът ще се проведе в периода 28 – 29.03.2023 г. в СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново и ще включва участници от университети и иновативни училища в областите Велико Търново, Габрово, Русе, Силистра и Разград.

Областната програма на месеца на иновациите – изтегли

План за действие 2023 година за безопасност на движението по пътищатаотвори

НВО И ДЗИ, 2022-2023 Г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ЗДИППК и издаване на служебни бележки: 06.02.2023 г.– 21.02.2023 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас и за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас: 01.02. – 17.02.2023 г.

На 25 октомври 2022 г. и в чест на 1 ноември – Деня на народните будители Регионално управление на образованието – Велико Търново организира на ежегодното тържествено отбелязване на празника с презентиране на живота и делото на личности – будители от по-ново време, които са родени на територията на област Велико Търново и са допринесли…

Домакинът на мероприятието, СУ „Георги Измирлиев“, най-голямото горнооряховско училище, посрещна ученици от новосформирани училищни групи, официални лица, спортни и културни дейци, готови да подкрепят младите хора в стремежа им заедно да изграждат и развиват своите личностни качества. Част от програмата на тържеството бяха мажоретния състав към ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица, акробатични изпълнения на…

  • 12.08.2022

Заповед за прекратяване на конкурса за училища без кандидати – изтегли Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед № РД06-635/05.07.2022 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли