Направено с Padlet

Интерактивна карта на образователни институции в област Велико Търново, които осъществяват прием след завършен 7 клас

Месец на кариерното ориентиране, 2022 г.

В периода 18.04.2022 г. – 20.05.2022 г. Регионално управление на образованието – Велико Търново за трета поредна година провежда кампания „Месец на кариерното ориентиране“.

В инициативите ще се включат ученици от I до ХII клас на всички училища в  област Велико Търново, съвместно с учители, родители, работодатели и кариерни консултанти от Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Велико Търново.

Областните дейности, инициирани от РУО – Велико Търново, са предвидени в три категории:

I. За ученици от начален и прогимназиален етап на училищата

1. Създаване на проект „Моето родословно професионално дърво“ – В инициативата са включени 35 училища в областта. Учениците, с помощта на своите родители и близки са изработили професионално родословно дърво на семейството си. При изработването на родословното дърво са използвани различни  видове приложни техники и материали. Най-атрактивните проекти са оформени в изложби в самите училища и в РУО – Велико Търново.

2. „Интервю с професионалисти“ – В инициативата участват 31 училища, като екипи от ученици са осъществили посещения на реални работни места, с цел провеждане на разговор с представител на избрана професия. Учениците са се свързали предварително със специалистите от конкретна професия и са подготвили са въпросите на интервюто с тях.

3. Групови и индивидуални online срещи с консултанти от ЦПЛР – ОДК Велико Търново  са проведени с ученици от V, VI и VII класове от 15 училища в област Велико Търново с цел  запознаване с професии и специалности, съобразени с техните потребностите и интереси.

II. За професионални гимназии, за обединени училища и за профилирани гимназии и средни училища с професионални паралелки:

1. „Панорама на професиите“ – В рамките на  тази дейност  училищата, които ще имат прием по нови професии за учебната 2022/2023 г. да изготвят кратък видеоматериал или презентация (с продължителност до 3 минути) за представяне на всяка от новите специалности, който да бъде публикуван на официалния сайт на училището.

2. Конкурс „Моята мечтана професия“  – Учениците от 19 училища в област Велико Търново участват в конкурс за изработване на рисунка, комикс, колаж с фотографии или действащ макет/модел, в часовете за практически дейности, учебна/лабораторна практика и за заниманията по интереси. В началото на месец май ще бъде проведено публично представяне на проектите в образователната платформа Microsoft Teams.

През „Месеца на кариерното ориентиране“ 54 училища осъществят множество  други училищни инициативи по темата в следните направления:

  •  Викторини;
  •  Дни на отворените врати;
  •  Дни на професиите;
  •  Състезания, конкурси;
  •  Изложения на изделия, изработени от ученици в професионални паралелки;
  •  Други инициативи.

Заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за…

В периода 15 февруари – 15 март 2022 година Регионалното управление на образованието – Велико Търново организира „Месец на иновациите“. В рамките на един месец ще се осъществи онлайн обмен на добри практики между училищата в областта, под формата на: Представяне на открити педагогически практики в реално време в Teams или на запис. Откритите практики…

Съгласно чл. 50а. от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците с цел кандидатстване в V клас на места, определени с държавния план-прием, на изпитите от национално външно оценяване по български език и литература и по математика може да се явяват и ученици от училища на чужди държави,…