Горди потомци на святи и достойни деди – будители от родния край

На 25 октомври 2022 г. и в чест на 1 ноември – Деня на народните будители Регионално управление на образованието – Велико Търново организира на ежегодното тържествено отбелязване на празника с презентиране на живота и делото на личности – будители от по-ново време, които са родени на територията на област Велико Търново и са допринесли по свой начин за духовното израстване на българския народ. Създадените презентации и видеофилми са резултат от съвместните проучвания на ученици, учители, представители на читалища, музеи и библиотеки от област Велико Търново.

Обединени от общата тема „Горди потомци на святи и достойни деди – будители от родния край“, 8 училищни екипи представиха даскал Васил Неделчев, основател на читалището в Сухиндол, пламенният родолюбец Тодор Лефтеров (ПГАТ „Цанко Церковски“, Павликени), емблематичните писатели Алеко Константинов (СПГ „Алеко Константинов“, Свищов) и Емилиян Станев (СУ „Емилиян Станев, Велико Търново), потомствените будители Христаки Павлович, Цвятко Радославов, Николай Павлович и авторът на българския химн Цветан Радославов (СУ „Цветан Радославов“, Свищов), незабравимият Константин Кисимов,   наследник на видните търновски дейци Пандели Кисимов и Евгения Кисимова, пресъздал пет пъти образа на Странджата (ЧПГ „АК – Аркус“ ЕООД, Велико Търново), видни художници като Борис Денев и Рафаил Попов (ПГТ „Д-р Васил Берон“, Велико Търново), основателят на първите художествени провинциални изложби в България Недялко Каранешев (ОУ „Иван Вазов“, Горна Оряховица) и човекът проектирал старото военно училище – Леон Филипов ( ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново).

В духа на възрожденските традиции доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ запозна присъстващите ученици с личността на Моско Москов,  един от първите наши археолози, заслужил учител и читалищен деец, историк, писател, преводач, организатор на туристическото движение. Училищните екипи отнесоха като подарък за своите училищни библиотеки екземпляр от неговия „Пътеводител на град Велико Търново и околността му”.

Празникът бе уважен от г-жа Пенка Игнатова, директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“, община Велико Търново, г-жа Румяна Кузева, началник на отдел „Образование“ към община Свищов, г-жа Ивелина Върбанова, специалист „Образование“, община Горна Оряховица, доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Велико Търново, д-р Иван Александров, общински съветник във Великотърновски общински съвет, д-р Деница Александрова, уредник на Художествена галерия „Недялко Каранешев“, Горна Оряховица, директори на училища от областта и родители. 

Тук може да видите представените от учениците материали

УчилищеЛинк към представянето
ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търновоклип с презентация
ПГТ „Д-р Васил Берон“ – Велико Търновоклип с презентация
ЧПГ „АК-Аркус“ ЕООД – Велико Търновоклип
ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховицаклип
ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликенилинк към представянето
СУ „Цветан Радославов“ – Свищовлинк към представянето
СПГ „Алеко Константинов“ – Свищовлинк към представянето

Официалното откриване на НП „Заедно в изкуството и в спорта“ в област Велико Търново се състоя на 7 октомври в 9:00 часа

Домакинът на мероприятието, СУ „Георги Измирлиев“, най-голямото горнооряховско училище, посрещна ученици от новосформирани училищни групи, официални лица, спортни и културни дейци, готови да подкрепят младите хора в стремежа им заедно да изграждат и развиват своите личностни качества.

Част от програмата на тържеството бяха мажоретния състав към ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица, акробатични изпълнения на бронзовите медалисти от Световното първенство в Швейцария Данаил и Мартин Николови от СКА „Джим денс“ с треньор Йорданка Кочева и на ученици от клуб по спортна акробатика „Локомотив-21“ с треньор Александра Александрова. Проведени бяха и демонстративни срещи по футбол между отборите на „ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ и СУ „Георги Измирлиев“ и по баскетбол между учители и ученици от училището домакин.

Модул „Изкуство“ бе представен от първокласници – приказни герои от новосформираната театрална група „Раховче“ и музикални изпълнения на народни песни и танци. Празникът завърши с изява на известния детски духов оркестър „Джуниър бенд“ към СУ „Емилиян Станев“ – Велико Търново.

Сред присъстващите официални гости на тържеството бяха Димитър Здравков, началник на кабинета на министъра на образованието и науката, г-жа Петя Райкова, заместник-областен управител, г-н Григор Минков, заместник-кмет на община Горна Оряховица,  Бончо Генчев и Илиян Киряков, футболни звезди от световното първенство през 1994 г., Антоанета Тодорова-Селенска, световен шампион по хвърляне на копие, Аделина Колева, един от най-добрите вокални педагози в България.

В НП „Заедно в изкуството и в спорта“ участват общо 41 училища от област Велико Търново. В Модул „Изкуства“ са включени 34 училища и са сформирани общо 66 групи в три направления – 22 музикални, 31 танцови и 13 театрални групи. В Модул „Спорт“ участват 37 училища със 15 отбора по баскетбол, 34 по волейбол и 25 по футбол. Професионалисти и от двете сфери са ангажирани като ръководители на групите/отборите, за да предадат своя опит и знания, отборен дух, воля и амбиция за изява и развитие.

Заповед за утвърждаване на реализирания държавен прием в VIII клас за учебната 2022/2023 година за общинските профилирани и професионални гимназии, за държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в средните училища и за паралелките с професионална подготовка в средните училища и профилираните гимназии, както и за професионална паралелка в обединени училища от област Велико Търново и местата за ученици по профили, професии и специалности- изтегли

Заповед за прекратяване на конкурса за училища без кандидати – изтегли


Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед № РД06-635/05.07.2022 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли

На 25 октомври 2022 г. и в чест на 1 ноември – Деня на народните будители Регионално управление на образованието – Велико Търново организира на ежегодното тържествено отбелязване на празника с презентиране на живота и делото на личности – будители от по-ново време, които са родени на територията на област Велико Търново и са допринесли…

Домакинът на мероприятието, СУ „Георги Измирлиев“, най-голямото горнооряховско училище, посрещна ученици от новосформирани училищни групи, официални лица, спортни и културни дейци, готови да подкрепят младите хора в стремежа им заедно да изграждат и развиват своите личностни качества. Част от програмата на тържеството бяха мажоретния състав към ОУ „Иван Вазов“ – Горна Оряховица, акробатични изпълнения на…

  • 12.08.2022

Заповед за прекратяване на конкурса за училища без кандидати – изтегли Списък на ДОПУСНАТИТЕ кандидати до конкурс за длъжността „директор” на училище на територията на област Велико Търново, обявен със заповед № РД06-635/05.07.2022 г. на началника на РУО – Велико Търново – изтегли